பதிவர்
rie


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
கண்ணில் வியாதி உரோகந் தனஞ்சயன் கண்ணில்  இவ்்வாணிகள் காசம் அவனல்லன் கண்ணினிற் கூர்மன் கலந்திலன் ஆதலால் கண்ணினிற் சோதி கலந்ததும் இல்லையே. – (திருமந்திரம் – ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வீங்குங் கழலை சிரங்கொடு குட்டமும் வீங்கும் வியாதிகள் சோகை பலவதாய் வீங்கிய வாதமுங் கூனும் முடமுமாம் வீங்கும் வியாதிகள் கண்ணில் மருவியே. – (திருமந்திரம் – ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இருக்குந் தனஞ்சயன் ஒன்பது காலில் இருக்கும் இருநூற் றிருபத்து நான்கின் இருக்கு முடலி லிருந்தில தாகில் இருக்கும் உடலது வீங்கி வெடித்ததே. – (திருமந்திரம் – ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க