பதிவர்
anandam


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
கொடுத்தால் ஒதுக்கீடு குற்றமெனச் சொல்லித் தடுக்க ரதப்போர் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வாளென்று வந்துநம் வாழ்வைச் சுருக்கியே நாளென்று மாறி நகர்ந்திடும் ஆண்டதில் சூளென்று நெஞ்சத்தில் தூயன தாங்கிநீ வேலென வுன்னிலக்கை வேகமாய் யேகுவாய் கீழென்று பார்த்துக் கிளையை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வாயில் குதப்பிய வெற்றிலைக் காவியைத் தோயும் இருட் சாலையில் துப்பியே தேயும் அவளைத் திருப்பி யனுப்பியே சேயோன் எழுந்தான் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

தாய்மொழி கற்கத் தகுமொரு பள்ளி தமிழ்நிலத்தில் போயலைந் தேபுகப் பெற்றவ ரெண்ணும் பொழுதினிலே நோயுள தோவென நோக்கி யவரையே நோகடிக்கப் பாயும் ஒருசொல் பகர்பவர் உண்மையில் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வார்த்தைகள் வந்து வுன்றன் வாயினில் தங்கக் கெஞ்சும் கோர்த்தநல் லெழுத்து வுன்கை குலவிட வந்து கொஞ்சும் ஆர்த்துநீ யாண்ட ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இரும்பினை ஈர்க்குமக் காந்தம் இனிமையைச் சேர்க்குமுன் நேசம் கரும்பினை வெல்லுமுன் சொல்லும் கலகல வென்றதே துள்ளும் அரும்பிய ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
தமிழ்வழிப் பள்ளியைத் தேடிய ஓர் அப்பாவின் அனுபவம்! (இன்றைய இந்துதமிழ் திசையில் வெளியான என் கட்டுரை) பெரியார் பிறந்த ஊரின் நினைவாக என் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

பலப்பல பேதங்கள் மறைந்துபின் ஓருலகாய் துலங்கி நிலைபெற வோர்கொள்கை  தேர்ந்து வலம்வரும் தாய்மனத்தான் வாழிய! (இன்னிசை சிந்தியல் வெண்பா) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
தந்தை பெரியார் நினைவு நாளில் வாழ்ந்தபோது வானிடியாய் மறைந்தபின்னே எரிமலையாய் மண்ணில் நின்று சூழ்ந்தபகை  அழித்தொழிக்க நெருப்பாறாய் நீண்டெழுந்தே சுடுவா யின்றும்! தாழ்ந்தநிலை யாக்கியெமைத் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
*குறையென்ன கண்டீர்* வானின் பனியிங்கு வந்திறங்கும் காலை/ வதைகு ளிராலே உறைந்திடுமவ் வேளை/ ஏன்தான் பிறந்தோ மெனவென்று ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க