பதிவர்
anandam


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
மலையரையன் பொற்பாவை உடனாய திருக்கயிலை நாதரின் தரிசனம் காண ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
#பெண்ணே_நீயுனைப்_போற்று 1.பெண்ணுடன் ஆணும் பிறப்பால் சமமெனும் உண்மை தெளிதல் உயர்வு. 2.எதுவும் இருவருக்கும் எப்போதும் ஒன்றே பொதுவாக்கு நீதொடுத்து போர். 3.நிற்பாளே ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வீர வணக்கம் மகளே! நீ பிறந்த நாளில்.... நித்தம் நித்தம் நெஞ்சில் வருவாய் சித்தம் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

தேரினில் சென்றார் தன்னைத் தெருநாயும் குலைத்த தைப்போல் வேரதாய் தமிழர் கண்ட வேந்தனைக் கொல்வோ மென்று சீறினான் பார்ப்பான் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கவியரங்கம் 160 தலைப்பு: கல்விக்கழகு தமிழ் வாழ்த்து: எண்ணம் முழுதும்நீ என்றும் நிறைந்துநல் வண்ணம் மனம்புகுந்து ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
(வஞ்சித் தாழிசை) இன்மொழி நன்மனம் என்றும் ஈந்து என்நலம் காத்தாய் இன்முகத் தாயே! நல்லவை காட்டி அல்லவை நீக்கும் வல்லமை தந்து வாழ்த்துவாய் தாயே! ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க