பதிவர்
T.V.ராதாகிருஷ்ணன்


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
தையொரு திங்களும் தரைவிளக்கித் தண்மண் டலமிட்டு மாசிமுன்னாள், ஐயநுண் மணற்கொண்டு தெருவணிந்து அழகினுக் கலங்கரித் தனங்கதேவா, உய்யவு மாங்கொலோ  வென்றுசொல்லி உன்னையு மும்பியை யும்தொழுதேன், வெய்யதோர் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சொன்னால் கேட்பதில்லை என் கை எப்போதும் ஏதேனும் எழுது எழுது ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வறுமை கொடிது என்பார்கள். ஆனால்...வறுமையைக் காட்டிலும் கொடியது ஒன்று இருக்கிறது அது..நம் வீடு தேடி வந்தவரைக் கூட வரவேற்க இயலா நிலையில் உள்ள வறுமை, இதே ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

காதல் வயப்பட்ட பெண் ஒருத்தி, தன் காதலன் தன்னைப் பிரிந்து சென்ற துயரால், கனவில் புலம்பி நனவில் இளைத்தாள். அவள் உடலுக்கு வந்த நோயைக்(பசலை) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க