பதிவர்
Shakthiprabha


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
நேற்று வீசிய ஏச்சாலே சொல்பட்டு சிதறிய மனம் புண்பட்டு இற்று விடுமென நூத்துப் போன சேலையுடன் வாசற்படியில் வாடிய பூவென காத்துக் கிடக்கும் கணங்களில் எஞ்சிய கணநேர  நிம்மதியும் கண்பட்டு  கழியாதிருக்க அயராது காவலிருக்கும் கண்திருஷ்டி கண்பதி ShakthiPrabha மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
திருக்கடவூரில் அந்தணர் குலத்தோன்றிய தமிழ் அறிஞர். மொழி வல்லமை மிக்க உள்ளவராய் திகழ்ந்தவர். அவர் நாவிலும் சரஸ்வதியும், உள்ளத்தின் ஈசனும் நொடிப்பொழுதும் அகலாது குடி கொண்டிருந்தனர். . தொல்காப்பிய நூல், ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
விபூதி விஸ்தாரம் ஷிர: ஸ்திதா சந்த்ர நிபா பாலஸ்தா இந்த்ரதனுப்ரபா ஹ்ருதயஸ்தா ரவி ப்ரக்யா த்ரி கொணாந்த்ர தீபிகா தாக்ஷாயிணீ தைத்ய ஹந்த்ரீ தக்ஷ யக்ஞ வினாசினீ () ஶிர = தலை - சிரம் #591 ஷிர ஸ்திதா = சிரசில் குடியிருப்பவள் (சஹஸ்ராரத்தில் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

விபூதி விஸ்தாரம் ஆத்ம வித்யா; மஹா வித்யா; ஸ்ரீ வித்யா; காம சேவிதா; ஸ்ரீ ஷோடஷாக்ஷரி வித்யா; த்ரிகூடா; காமகோடிகா; கடாக்ஷ கிங்கரீ பூத கமலா கோடி சேவிதா ; () வித்யா = விஞ்ஞானம் - அறிவு #583 ஆத்ம வித்யா ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
  விபூதி விஸ்தாரம்  பரா-ஷக்தி; பரா-நிஷ்டா; ப்ரக்ஞான கண ரூபிணீ; மாத்வீ பான லசா; மத்தா; மத்ருகா வர்ண ரூபிணீ; மஹா கைலாச நிலயா; ம்ருணால ம்ருது தோர்லதா; மஹானீயா; தயா மூர்த்தி; மஹா சாம்ராஜ்ய ஷாலினீ; ()  பரா = அதி உன்னத - மிக ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஐயிரண்டு திங்கள் காத்திருந்து கருப்பையில் பச்சிளம் மேனியை பதவிசாய் மார்பில் நீராட்டி சீராட்டி மிருதுவாய் முன்னங்கால்களில் துணியிலே தூளியிட்டு நெடுந்தூரம் முதுகில் மழலை மொழிகேட்டு முத்தமிட்டு மடியில் இமைபொழுதும் நீங்காத சிந்தனை சுவடுகளில் உயிருள்ள வரையிலும் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பல்லவ குறு-நில மன்னராக சிறப்புடன் அரசாண்டு வந்த கழற்சிங்க நாயனார். பரமசிவனின் நாமத்தையும் அவர் புகழ்பாடுதலையுமே தலையாய கடமையாக கொண்டு வாழ்ந்தவர். திருத்தொண்டு புரிதற் பொருட்டு, பல சிவஸ்தலங்கள் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

விபூதி விஸ்தாரம் ம்ருகாக்ஷீ; மோஹினீ; முக்யா; ம்ருடானி; (ம்ரிடானி) மித்ர ரூபிணீ; நித்ய த்ருப்தா; பக்த நிதி; நியந்த்ரீ; நிகிலேஷ்வரீ; மைத்ர்யாதி வாசனா லப்யா; மஹாப்ரளய சாக்ஷிணீ; () ம்ருக = மான் அக்ஷி = கண்கள் #561 ம்ருகாக்ஷீ = மானையொத்த கண்களை உடையவள் * அம்மையை நோக்கிய ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நேற்றுவரை மடியில் தவழ்ந்த மழலைகள் நயந்த நட்பை நயமாக உதறி  கடூர முகத்துடன் பொல்லாநாக்கைச் சுழற்றி  சுடும் விமர்சகர்களாகி கொடும் குற்றச்சாட்டுகள் அடுக்கும் நேரமென்ற  உண்மையை உணர்த்தும் பேரிளம்பருவம்; கூட்டுப்புழுக்கள் தமது கூடுகளை துளைத்தெழும்பி  விடலைப் பருவத்தின் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க