பதிவர்
Rie


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
தாமிடர்ப் பட்டுத் தளிர்போல் தயங்கினும் மாமனத்து அங்குஅன்பு வைத்த திலையாகும் நீஇடர்ப் பட்டிருந்து என்செய்வாய் நெஞ்சமே போமிடத் து என்னொடும் போதுகண் டாயே. –  (திருமந்திரம் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஓடவல் லார்தம ரோடு நடாவுவன் பாடவல் லாரொளி பார்மிசை வாழ்குவன் தேடவல் லார்க்கருள் தேவர் பிரானொடும் கூடவல் லாரடி கூடுவன் யானே. –  (திருமந்திரம் – ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க