பதிவர்
RAJA (செ. இராசமாணிக்கம்)


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
அதிகாலைப் புலருகின்ற .கதிரவ ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கள்ளியாய்ப் பிறந்ததினால் களங்கி நான் போகவில்லை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அணைக்குள் பிடிபட்ட நதிபோல்- என் அணைவுக்குள் அகப்பட்டக் கவியே-என் ஆசைக்கு ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

அவன்பால் கொண்ட அன்பால் அதன்பால் வந்த ஈர்ப்பால் களிப்பால் வரும் துடிப்பால் கவிப்பால் தினம் படைப்பாள்!மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நம்பிக்கை வை நம்பி கைவை நல்லதே நடக்கும்மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அகத்தின் அழகெல்லாம் முகத்தில் தெரியுமென்று சகத்தில் சொன்னதன்று ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நாணில் கிழம்பிடும் சுடுசரம்போல் நாவில் கிழம்பிடும் சுடுசொற்கள் நம்மை நாமே ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

ஆழக்குழி தோண்டி அடித்தளங்கள் போட்டாலும் அழகழகாய்ப் பொருள் சேர்த்து ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
(1) அறுத்திடும் ஆறறிவால் அறுபடும் ஒரறிவு வெட்டுப்படும் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வீழ்ந்தது போதும் தமிழா- நாம் வீழ்ந்தது போதும் தமிழா இழந்தது ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க