பதிவர்
Nguyen Nguyen


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
Hỏi: Xin hỏi chuyên gia Thya Gayya, em sinh năm 1985, trong Phật gíao tuổi của em được vị ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Hỏi: Xin hỏi chuyên gia Thya Gayya, em sinh năm 1985, trong Phật gíao tuổi của em được vị ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Hỏi: em là nữ giới sinh ngày 7/2/1984. Xin hỏi tuổi của em được Phật nào hộ mệnh? em ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

Hỏi: em là nữ giới sinh ngày 7/2/1984. Xin hỏi tuổi của em được Phật nào hộ mệnh? em ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Hỏi: xin hỏi Thya Gayya, em là nam giới sinh năm 1983. Xin hỏi em nên đeo vị Phật ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Hỏi: xin hỏi Thya Gayya, em là nam giới sinh năm 1983. Xin hỏi em nên đeo vị Phật ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
hỏi: trong 8 vị phật bản mệnh cho 12 con giáp xin hỏi Phật nào hộ mệnh cho ngừoi ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

hỏi: trong 8 vị phật bản mệnh cho 12 con giáp xin hỏi Phật nào hộ mệnh cho ngừoi ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Hỏi: xin chào thya gayya, cho mình hỏi nếu mình sinh năm 1981 thì trong 8 vị Phật bản ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Hỏi: xin chào thya gayya, cho mình hỏi nếu mình sinh năm 1981 thì trong 8 vị Phật bản ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க