பதிவர்
Nagendra Bharathi


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
நிழல் நடமாட்டம் -- சுருங்கியும் விரிந்தும் நம்மோடு சேர்ந்து நடமாடும் நிழல்கள் வெயிலிலும் மழையிலும் தரையில் அடிபட்டு வேதனைக் குரலில் வெம்பும் நிழல்கள் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
திருவிழாக் காலம் - முடிவுரை -------- திருவிழாக் காலம் - முடிவுரை - யூடியூப்பில் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
திருவிழாக் காலம் - முன்னுரை - திருவிழாக் காலம் - முன்னுரை - யூடியூப்பில் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - முடிவுரை --- வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - முடிவுரை - யூடியூப்பில் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - முன்னுரை ------- வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - முன்னுரை - யூடியூப்பில் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நகைச்சுவை - 2 - கவிதைகள் நகைச்சுவை - 2 - கவிதைகள் - ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நகைச்சுவை - கவிதைகள் ------- நகைச்சுவை - கவிதைகள் - யூடியூப்பில் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

காதல் - கவிதைகள் - காதல் - கவிதைகள் - யூடியூப்பில் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நகரம் - கவிதைகள் - நகரம் - கவிதைகள்- யூடியூப்பில் Humor ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கிராமம்- கவிதைகள்  ---- கிராமம்- கவிதைகள் - யூடியூப்பில் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க