பதிவர்
Lalitharam


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
Here is an illustration of the Tyagaraja Kriti – Muchata Brahmadulaku – A rare song in praise of Lord ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
My apologies for not posting it everyday, although I have bee posting it in FB everyday. Rajam100 – ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Here I present Rajam’s depiction of Panchalinga Kritis along with his unplugged versions. Akasha Lingam ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

2014-ல் எழுதியது. இன்று பாலு அவர்களின் பிறந்த தினம். அவர் நினைவாய் இங்கு பகிர்கிறேன்.   கல்யாண வசந்த ராகத்தை ...மேலும் வாசிக்க
1 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The picture obviously needs nno explanation. It is from Muthuswami Dikshitar’s life, when he sang Anandamruthakarshini and brought rains. ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Rajam’s depiction of the carnatic music trinity is extremely popular. Here is a different take on them! ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
This was an advertisement for 1956 Deepavali Special Issue. At first glance, a simple line drawing, actually has several ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

Although the print quality and the scan resolution are not great, I post this as this is one of ...மேலும் வாசிக்க
1 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
In his formative years, Rajam visited the frescoes in temples such as Kailasanatha Temple, Panaimalai, Sigiriya etc. In some ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Although Rajam was known for his works based on literature, mythology and classical music, one can find several works ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க