பதிவர்
J Mohaideen Batcha


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
பல்லவி : அகிலத்தின் அருட்கொடையாம் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சீர்மிகு சிரிப்பினில் பூக்களும் தோற்றிடும் - உன் சில்லெனும் பார்வையில் பாலையும் பூத்திடும் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹ்மா னிர்ரஹீம் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

அதுவாக அனைத்தும் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இனிமையாய் மட்டுமே இருந்துவிடுமா வாழ்வு கசப்பும் வந்து வந்து தானே போகும் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அளவுக்கும் மீறிய துன்பத்திலோ.. அலகுகள் இல்லா இன்பத்திலோ ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பாதி தூக்கத்தில்  தூங்கியும் தூங்காமலும் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

வார்த்தைகளால் வருணிக்க முடியாத வர்ணங்களின் இன்பக்களஞ்சியம் நீ! அவள் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பேச்சானாய் மூச்சானாய் தாயே தமிழே பேச்சும் மூச்சும் அற்றுப்போகும் நீ  நீங்கினால். ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நான் நினைத்தேன் நீ விரும்புவாயென.. நான் நினைத்தேன் நீ ரசிப்பாய் என ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க