பதிவர்
Eradeva Dassou


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
சாலைத் தெருக்களில் நள்ளியே - நல்ல         ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கூடு கட்டும் குருவி பார் !   ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஆங்கில மேமொழி ஆளுமை யாமென           ஆவலில் சிக்குவ தோ ? - செந்தேன்     ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

நத்தை நத்தை நத்தை      நகர்ந்தே ஊறும் பூச்சி நத்தை ! மெத்தை மெத்தை மெத்தை   ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஊருக்கு நல்லது சொல்வோம் ! என்னசொல்வ தென்னவென்றே என்மனத்தை நாடினேன் ; சொன்னசொற்கள் சோரமாக சொல்லவார்த்தை தேடினேன் ; கண்ணவிந்து போனபின்பு காணஒவி யங்களோ ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அப்பிவாய் அழகுக் குள்ளன் ; ஆடியே அசைந்துச் செல்வான் ; செப்பிடும் துள்ளல் ஓசை ; செல்வதைக் காண ஆசை ; வெப்பத்தை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

வானம் பார்த்துத் தலைக்கீழாய்      வசமாய்த் தொங்கிப் பகல்போக்கும்; காணும் பார்வை குறைவினால்      கடக்கக் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
தட்டு வெள்ளி தட்டு தட்டு வடிவம் வட்டு தட்டில் தாளம் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கட்டம் போட்ட சட்டை கறுப்புப் புள்ளிச் சட்டை பட்டுத் துணியில் சட்டை பருத்தித் துணியில் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க