பதிவர்
Computer news in tamil (கணினி பற்றிய தகவல் தமிழில்)


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
கணினி மொழியறிந்த அனைவரும் எளிதாக கணினியின் பயன்பாடுகளை உருவாக்கிவிடுவார்கள் ஆனால் அதனை மிகச்சிறந்த பயன்பாடாக மிளிரச்செய்து மேம்படுத்துவதுதான் மிகவும் சிக்கலான செயலாகும் அவ்வாறான ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
தினமும் கணினியை கையாளும் நிருவாகியானவர் கிகாபைட் கொள்ளளவு கொண்டு பதிவு கோப்புகளையும் நிரல்தொடரலாளர்கள் பேரளவு பயன்பாட்டுகோப்புகளின் மூலக்குறிமுறைவரைகளையும் பயன்பாட்டு பதவிகோப்பகளையும் இந்த பயன்பாடுகளை பரிசோதிப்பாளர்கள் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஒரு சிறந்த நிரல்தொடராளர் என்பவர் ஒரேயொரு கணினிமொழியைமட்டும் அறிந்து கொண்டிருந்தால் போதுமானது அன்று ஏனெனில் அவர் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கணினிமொழிகளை அறிந்திருந்தால்தான் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை அறிந்து ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

இந்த டார்ட்எனும் நிரல்தொடர்கணினிமொழியினை கூகுள்நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது இது அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் திறன்கொண்டது மேலும் இது அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கதாகும் இதனுடைய குறிமுறைவரிகளை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பீகிள்போன்ப்ளாக் என்பது மிககுறைந்த மின்னேற்றத்திலும் செயல்படும் திறமூல ஒரு ஒற்றையான அட்டையில் மட்டுமே செயல்படும்மிகச்சிறிய கணினியாகும் இதில் உட்பொதிந்த பல்லூடக கட்டுபாட்டாளராக(embedded Multimedia Controller(eMMC) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
எந்தவொரு நிரல்தொடரலாளருக்கும் அல்லதுமேம்படுத்துநருக்கும் IDE என அழைக்கபடும் ஒருங்கிணைந்த மேம்படுத்தும்சூழல் மிகஅத்தியாவசிய தேவையாகும் நிரல்தொடர் எழுதுவது அதனைஇயந்திர மொழிக்குமொழிமாற்றம் செய்வது அதன்பின்னர் அதனை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நாமெல்லோரும் தற்போது Facebook twitter,பல்வேறு வகைகளாலான தரவுகள் எனும் மிகப்பெரிய கடலிற்குள் மூழ்கி தத்தளிக்கின்றோம் அதனால் தற்போது பேரளவு தரவுகள் என்றும் தரவுகளின் அறிவியல் என்றும் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

நாம் இதுவரையில் லிபர் ஆஃபிஸ் இம்ப்பிரஸ்-5.2 எனும் இந்த தொடரில் புதிய படவில்லைகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது ,கட்டமைவுசெய்வது, மேம்படுத்துவது, அழகூட்டுவது என்றவாறு கடந்த பதிமூன்று தொடர்களின் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பிரிப்பான்கள் என்பது பயனாளர் இடைமுகம் செய்திடும் ஒரு பயன்-பாட்டினுடைய துனுக்கு ஆகும் அல்லது அதிகப்படியான கூறுநிலை செயல்பாட்டின் வடிவமைப்பினை இயலுமைசெய்திடும் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கிரேடில் என்பது முன்கூட்டியே கட்டமைக்கப்பட்ட திறமூல அமைவாகும் இது நிரலாளர்களின்த மென்பொருள் உருவாக்கும் பணியை எளிதாக்குகின்றது இது தற்போது பெரும்பாலான ஆண்ட்ராய்டு மென்பொருள் உருவாக்குநர்களிடம் மிகப்பிரபலமாக ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க