பதிவர்
Arul Selva Perarasan


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
Yoga-puissance! | Shanti-Parva-Section-301 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 128) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Saadhyas and a swan! | Shanti-Parva-Section-300 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 127) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The means leading to emancipation! | Shanti-Parva-Section-299 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 126) (பராசர கீதை - ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

The superiority of being a human! | Shanti-Parva-Section-298 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 125) (பராசர கீதை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Varna, Gotra Differences! | Shanti-Parva-Section-297 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 124) (பராசர கீதை - 7) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Penance! | Shanti-Parva-Section-296 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 123) (பராசர கீதை - 6) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Desire, wrath and cupidity! | Shanti-Parva-Section-295 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் பர்வம் - 122) (பராசர கீதை - ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

The duties of varnas! | Shanti-Parva-Section-294 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 121)(பராசர கீதை - 4) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Being a righteous person is desirable! | Shanti-Parva-Section-293 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 120)(பராசர கீதை - ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Self-restraint! | Shanti-Parva-Section-292 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 119)(பராசர கீதை - 2) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க