பதிவர்
Arul Selva Perarasan


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
Dharmaranya! | Shanti-Parva-Section-362 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 189) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Nagas wrath! | Shanti-Parva-Section-361 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 188) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Nagas return! | Shanti-Parva-Section-360 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 187) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

The fast of the Brahmana! | Shanti-Parva-Section-359 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 186) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Naga's wife! | Shanti-Parva-Section-358 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 185) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The Brahmana set out! | Shanti-Parva-Section-357 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 184) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Naga Padmanabha! | Shanti-Parva-Section-356 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 183) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

The doors to heaven! | Shanti-Parva-Section-355 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 182) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Three kinds of duty! | Shanti-Parva-Section-354 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 181) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Which is the superior mode of life! | Shanti-Parva-Section-353 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 180) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க