பதிவர்
Arul Selva Perarasan


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
The duties of modes of life! | Shanti-Parva-Section-191 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 18) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The earth is the progenitrix! | Shanti-Parva-Section-190 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 17) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The characteristics of varnas! | Shanti-Parva-Section-189 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 16) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

The distinction between varnas! | Shanti-Parva-Section-187 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 15) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The soul! | Shanti-Parva-Section-187 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 14) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Where is life? | Shanti-Parva-Section-185 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 13) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஆதிபர்வம் ஆதிபர்வத்தில் பௌசியம், பௌலோமம், ஆஸ்தீகம், அதிவப்ணாவதரணம்,(86) சம்பவம், அரக்கு மாளிகை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

Physiology! | Shanti-Parva-Section-185 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 12) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Five elements theory! | Shanti-Parva-Section-184 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 11) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The origin of earth! | Shanti-Parva-Section-183 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 10) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க