பதிவர்
Arul Selva Perarasan


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
Brahma's fire of wrath! | Shanti-Parva-Section-256 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 83) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Seventy one entities! | Shanti-Parva-Section-255 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 82) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The understanding and mind! | Shanti-Parva-Section-254 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 81) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

The virtue of yoga! | Shanti-Parva-Section-253 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 80) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Senses, their objects and elements! | Shanti-Parva-Section-252 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 79) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Fortitude! | Shanti-Parva-Section-251 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 78) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The Knowledge of Soul! | Shanti-Parva-Section-250 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 77) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

The Knowledge! | Shanti-Parva-Section-249 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 76) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The Intelligence! | Shanti-Parva-Section-248 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 75) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The charcteristics of Five elements! | Shanti-Parva-Section-247 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 74) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க