பதிவர்
லீலன்


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
இலங்கையில்   பொலீஸாரினால் மே ற்கொள்ளப்பட்ட   சுற்றிவளைப்பில் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மாமரமொன்றியிலிருந்து   கூலித்தொழிலாளி ஒ ருவரின்   சடலம் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கஹவத்த – மடலகம   பகுதியில்   ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

மஹியங்கனை – பதுளை   பிரதான வீதியில் இ டம்பெற்ற ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இராணுவத்தினரின்   தேவையை   பூர்த்தி செ ய்வதற்காக ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
யாழ்ப்பாணம்   உடுவில்   பிரதேசத்தில்  இன்றைய   ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
“ நாட்டிற்காக   ஒன்றிணைவோம் ” செயற்திட்டத்தின்   ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

இலங்கையில்   ஹோமாகம , பாதுக்க , ஹொரன , ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கந்தளாய்   பிரதேச   பட்டஹதர   ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க