பதிவர்
புலவர் இராமாநுசம்


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
ஆழ்துளை கிணரும் வற்றியதே-எம்மை அளவில் துயரது பற்றியதே வாழ்வது எவ்வண் வான்மழையே-உடன் ...மேலும் வாசிக்க
5 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சமன்செய்து சீர்தூக்கும் கோலை போன்றே -மன்றம் சரியாக செயல்படின் விளைதலும் நன்றே -நாளும் அமர்கின்ற உயர்நீதி ...மேலும் வாசிக்க
8 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

மழையே   மழையே வாராயோ-எங்கள் ...மேலும் வாசிக்க
6 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கொலையும் களவும் நாள்தோறும்-இங்கே     கொடிகட்டி பறந்திட ஊர்தோறும் ...மேலும் வாசிக்க
9 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
போதுமென்ற மனம் கொண்டே      புகலுமிங்கே யார் உண்டே? ...மேலும் வாசிக்க
12 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இராசவின் படுதோல்விக்கிப் பிறகாவது , பா ஜ க அரசு தமிழக மக்களின் மன்போக்கை அறிந்து தன்னை ...மேலும் வாசிக்க
9 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

நீக்கினார் நீக்கினார் செய்தி ஒன்றே-இங்கே நிலையாக ஊடகங்கள் தரவும் இன்றே நோக்கினால் தலைதானே சற்றும் நன்றே-உள்ளம் நோகாத நிலைதானே ...மேலும் வாசிக்க
8 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நாதியின்றி வாழ்பவர் நாட்டி லின்றே-நாளும் நடுத்தர குடும்பங்கள் பாவ மன்றோ வீதியிலே இறங்கிவர இயலா ...மேலும் வாசிக்க
9 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க