பதிவர்
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
விருத்த மேடை - 23  அறுசீர் விருத்தம் - 23 [கூவிளங்காய் 4 + தேமா + புளிமா] ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
விருத்த மேடை - 22  அறுசீர் விருத்தம் - 22 [கருவிளங்காய் 4 + புளிமா + தேமா] [நுாறெழுத்து விருத்தம்]  ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கேட்டலும் கிளத்தலும்  தைம்மகளே! - இங்குத் தைமகளே என்பதுதான் சிறப்பல்லவா? எந்தப் பொருளில் இங்கு இடையினம் வந்தது.  நெல்லைத் தமிழன் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

கேட்டலும் கிளத்தலும்  ஐயா! காலை வணக்கம்!  'பகர' என்ற சொல்லுக்குப் 'பெயரினையே' என்ற சொல் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
விருத்த மேடை - 20  அறுசீர் விருத்தம் - 20 [வெண்டைளை விருத்தம்] [நேரசை 18 எழுத்துகள், நிரையசை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
விருத்த மேடை - 19  அறுசீர் விருத்தம் - 19 [வெண்டைளை விருத்தம்] [நேரசை 18 எழுத்துகள், நிரையசை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
விருத்த மேடை - 12  அறுசீர் விருத்தம் - 12 [காய் + மா + தேமா + விளம் + மா ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

விருத்த மேடை - 11  அறுசீர் விருத்தம் - 11 [கட்டளை அறுசீர் விருத்தம்]  ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
விருத்த மேடை - 10 ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வெண்பா மேடை - 62  சந்தக் குறட்டாழிசை  ஒரு பாடலின் எல்லா அடிகளிலும் ஒரே வகையான சந்தம் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க