பதிவர்
சு.கஜந்தி


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
தலைமைக்கு தவறு தகுதியானதால் பொய்யும் மொய்யும் தடுமாறுது தன்னடக்கத்துடன் ஆட்ச்சிக்கு கையெழுத்து தகுதியானதால் மனிதஉதிரங்கள் கைப்பமிட தேவையானது வாக்கு பணம் தேவையானதால் ஆசனத்தை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
எதிர்வினை இருவினையாதென்ன திருவினை திருந்தாது போவதென்ன வரும்வினை  தன்வினையால் அழிவதென்ன பொருள்வினை  பால்வினை காவியதை கடன்வினையால் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
விடியலின் விழியாய் உன் உருவம் விடிந்திட வந்ததால் விழிந்திட்டு மலர்ந்திட்டது என் இதயம் உன்னால்!!மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

தொலைந்தை தேடாமல் இருபதை தொலைத்திட துடிக்கின்றது இதயங்கள் தொலைந்ததன் வலியதை மறந்ததால் தானே!!இதுவதன் நியதியெனில்  மனதின்மிருகத்தின் வேகத்தை தடுதிட இழப்பே ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மாலையில்  ஒரு பொழுது மாமனே உன்னைக் காண தேடுது பெண்மனம் தேய்யாத வரமாய் உன்னிடத்தில் !!  கூடிப்பேசிட நெடிகளில் ஒரு நெடியில்லாத ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
உள்ளத்தில் உள்ளபடி நீயிருக்க உயிரோ உன்னால் துடித்திருக்க காரணமே காணல் நீராகுமே காவியத்தை ஒவியத்தில் வரையாமல்!!!மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வஞ்சி வளைந்தாட இஞ்சி இடையாட நெருஞ்சி குத்தி விளையாட  வஞ்சி  முகம் சினிங்கி சிவந்தாட நெஞ்சகுழிக்குள் மாமான் நினைப்பாட ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

பருவங் கரைந்த பின்னே காலத்தைத் தொடும் மனம் உருவம் அழிந்த பின்னே உண்மையை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கருவறைஇருள்போல்  கருமத்தின் பாவத்தில் சருமத்தை செய்தவனே சபிக்கின்றாய் தடுக்கின்றாய் எழுந்திட முடியமல்  எதிரே நிக்கின்றாய் எதுநானென ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க