பதிவர்
எழிலன்


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
அறிவதன் ஆழம் குறைந்திடும்போது அழிவதில் ஆடும் திசைமனம் நாடும் புரிதலில் ஆழமும் தெளிவதும் காணின் சரிபோல் வலம்வரும் பிழைதெளி வாகும் கரங்களுள் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சரியான பாதை தெரியாத போது பிழையான பாதை சரியாகத் தோன்றும் சரியான அறிவுரை புரியாத போது தவறான வழிகளும் சரியாகத் தோன்றும் சரியான ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வறுமையை அலட்சியம் செய்கின்ற நாடும் கல்வியில் பதவியில் விளையாட்டில் சாதனையில் திறமையில் பாகுபாடு தேடும் நாடும் விவசாயிகளையே ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

விண்வெளிக்கு அழகு கிரகங்களும் விண்மீன்களும்போல் மண்ணுக்கு அழகு இயற்கையமைப்பும் உயிரின வடிவுகளும்போல் தண்ணீர்க்கு அழகு அதனுள் வதியும் மீனினங்களும் தாவரங்களும்போல் மனிதர்க்கு ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மக்கள் மனத்துள் பதிய வேண்டியதைச் சரியாய் நாம் பதித்தால் மக்கள் தெளியத் தாமதித்தாலும் காலம்அதனைச் சரி செய்யும் மக்கள்தேவை இன்றைக்கென்ன என்பதைத் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இறைவன்என்ற நம்பிக்கையைக் கதைகள்கட்டிக் காப்பவர் இறைவன்பெயரில் பொய்யைவைத்துத் தம்மைவளர்க்கும் கீழ்மகர் தரையில் நின்று வானை விளித்து இறையைத்தேடும் மூடர்கள் தரையும் உருண்டை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மதங்களினாலே நன்மைவரும்என மனதினுள்உண்மையில் நீநினைத்தால் மதபேதம் எனும் நச்சினைக் கொண்ட மனதுடன் கொடுவழி இறங்காதே! இதம்தரும் வார்த்தை பதந்தரும்பண்பு இதரர்க் குதவிடும்; கருணையுடன் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

பாலியல் சகதியில் நொண்டிக் குதிரைகள் அமெரிக்காவிலிருந்து ஆரம்பமாகிப் படிப்படியாக உலகெங்கும் பரவிவிட்டிருக்கும் இந்த “நானும்தான் அல்லது எனக்கும்தான்” எனும் பொருள்பட நடிகையர்களால்  ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க