பதிவர்
இமயவரம்பன்


      இந்தப் பதிவரின் கடந்த சில இடுகைகள்      
நானென தென்று நடுங்குதல் நீங்கி    நெஞ்சம் நிமிர்ந்திட நேர்பட வாழ்ந்தால்,  தேனுரு செந்நிலை சேர்ந்திடப் பெற்று    சுத்த சுதந்திரம் காணுதல் திண்ணம்! நானிலம் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
புகழ்ச்சுவையை நாடா பெருமனத்தாய்,  நல்ல நகைச்சுவையால் நாளும் நலம்சேர்த்தாய் - மகிழ்ச்சிதரும் சொற்கொண்டு சிந்தையில் சுவைதந்தாய் உந்தன் கற்கண்டு வார்த்தையால் காண்.மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சோகங்கள் நீங்கச் சிரிப்பொலிகள் தாம்முழங்க மோகனென் றுலகை மகிழ்வித்தாய் ! - யாகங்கள் பலகோடிச் செய்தாலும் பெறலரிதே,  உன்போல் கலைகோடிச் செய்த குரு.மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

சுவைமி குந்து சிறந்தநல் லமுதென நவமி குந்திடும் நற்கவி பாடினான் புவனம் போற்றிடும் பாரதி யைப்பெற தவமி யற்றிய தோதமிழ் தேசமே! ஓதும் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சுவைமி குந்து சிறந்தநல் லமுதென நவமி குந்திடும் நற்கவி பாடினான் புவனம் போற்றிடும் பாரதி யைப்பெற தவமி யற்றிய தோதமிழ் தேசமே! ஓதும் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க