குறிச்சொல்
ஈழம்
ஈழம்ஈழம் 

பசுமைப்பந்து இயக்கம்: சொல்லிய வண்ணம் செயல்!
என்றும் அன்புடன், சாரதாஞ்சலி-ம