குறிச்சொல்
ஈழம்
ஈழம்ஈழம் 

மதச்சார்பின்மையின் தேவை
அருண்மொழிவர்மன்