குறிச்சொல்
சினிமா
சினிமாசினிமா 

பைரவா – சினிமா விமர்சனம்
மெக்னேஷ் திருமுருகன்
பைரவா – சினிமா விமர்சனம்
மெக்னேஷ் திருமுருகன்
எதற்காகப் புத்தக வாசிப்பு ? -2
தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்