குறிச்சொல்
புனைவுகள்
புனைவுகள்புனைவுகள் 

விளி.
Thenammai Lakshmanan
டோரா டில்லர்
முத்துக்கண்ணு
தனிமை
Er.Rajkumar P.P
ரசிகை
Er.Rajkumar P.P
சுவர்க்கத்தின் இருள்
முத்துக்கண்ணு
கவிதை 089
இரா எட்வின்
செல்போன் - கவிதைகள்
நம்பிக்கைபாண்டியன்
வேனிற்காலம்
முத்துக்கண்ணு
நினைவலைகள்-18.
வலிப்போக்கன்
நாட்டுப்பற்று
முத்துக்கண்ணு
மே 25
முத்துக்கண்ணு
ஒரு கன்னியின் அறிவுரை
முத்துக்கண்ணு
கனவுகள்
முத்துக்கண்ணு
தனிமையில்
முத்துக்கண்ணு
பிளாட்பாரப் பாட்டி
ராஜா சந்திரசேகர்
நினைவலைகள்-17.
வலிப்போக்கன்
42 வயதினிலே
முத்துக்கண்ணு
நினைவலைகள்-16.
வலிப்போக்கன்
புதையல்
முத்துக்கண்ணு
தும்புக்கு
முத்துக்கண்ணு
திரை
முத்துக்கண்ணு
காத்திருப்பில்
ராஜா சந்திரசேகர்
நினைவலைகள்-13.
வலிப்போக்கன்
ரொட்டி
ராஜா சந்திரசேகர்
நினைவலைகள்-12..
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-12..
வலிப்போக்கன்