குறிச்சொல்
புனைவுகள்
புனைவுகள்புனைவுகள் 

காலா!
சென்னை பித்தன்
ரயில் போய் விட்டது
ராஜா சந்திரசேகர்
கொடைமடம்
தி.தமிழ் இளங்கோ
குழந்தைச் செல்வம்
வேங்கட ஸ்ரீநிவாசன்
வேலை
சேவியர்
வேலை
சேவியர்
வேண்டுதல்
வால்பையன்
உறையும் பாவம்
ஈரோடு கதிர்
உதய சங்கர்
அசையும்
Pandiaraj Jebarathinam
ரகசியக்கோழி 001
உதய சங்கர்
ரகசியக்கோழி 001
உதய சங்கர்