குறிச்சொல்
புனைவுகள்
புனைவுகள்புனைவுகள் 

நினைவலைகள்-50.
வலிப்போக்கன்
முழுதாய் என்னை..!!!
Ananthi (அன்புடன் ஆனந்தி)
பருவம் பதினெட்டில்.....
கவியாழி கண்ணதாசன்
தொகைவிரி உருவகம்! – 3
அருணா செல்வம்
விரி உருவகம் – 2
அருணா செல்வம்
நினைவலைகள்-48.
வலிப்போக்கன்
தொகை உருவகம் - 1
அருணா செல்வம்
வண்ணங்கள்
முத்துக்கண்ணு
pபோஓபோ
அகத்தீ
நினைவலைகள்-46.
வலிப்போக்கன்
மாலை உவமை! - 24
அருணா செல்வம்
பொது நீங்கு உவமை! - 23
அருணா செல்வம்
கூடா உவமை! - 22
அருணா செல்வம்
ஒருவயிற்போலி உவமை! - 21
அருணா செல்வம்
உன் பசிக்கு இரையாகிறேன்...
கவிதை வீதி... // சௌந்தர் //
பலவயிற் போலி உவமை! - 20
அருணா செல்வம்
மோக உவமை! - 18
அருணா செல்வம்
விகார உவமை! - 17
அருணா செல்வம்
பல பொருள் உவமை! - 16
அருணா செல்வம்
சிவா தாமஸ் அலி....
வெங்கட் நாகராஜ்
விபரீத உவமை! - 14
அருணா செல்வம்
இன்சொல் உவமை! - 13
அருணா செல்வம்
எதிரே யாருமில்லை
ராஜா சந்திரசேகர்