குறிச்சொல்
புனைவுகள்
புனைவுகள்புனைவுகள் 

கொள்ளளவு.
Thenammai Lakshmanan
மழலை... (கவிதைகள்)
கே. பி. ஜனா...
அதில் ?
செந்தழல் சேதுபதி
கவிதை 088
இரா எட்வின்
விக்கல்கள்..........
வால்பையன்
கவிதை 087
இரா எட்வின்
பெனீசியர் தமிழரா?
சொ.ஞானசம்பந்தன்
ராட்சஷி
செந்தழல் சேதுபதி