குறிச்சொல்
புனைவுகள்
புனைவுகள்புனைவுகள் 

உண்ட பின்
முத்துக்கண்ணு
நினைவலைகள்-91.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-90.
வலிப்போக்கன்
தியாகங்கள்
KILLERGEE Devakottai
கணேஷுக்கு கால்கட்டு (சிறுகதை) #133
அ. முஹம்மது நிஜாமுத்தீன்
கூம்புதல்.
Thenammai Lakshmanan
செல், காதலே
முத்துக்கண்ணு
இருதிணை.
Thenammai Lakshmanan
நினைவலைகள்-84.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-83.
வலிப்போக்கன்
வண்ணம் தொடக்கமாக
முத்துக்கண்ணு
உலக மகளிர் உரிமை
முத்துக்கண்ணு
நினைவலைகள்-81.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-81.
வலிப்போக்கன்
முடக்கம்.
Thenammai Lakshmanan
ஒளிர்தல்.
Thenammai Lakshmanan
நினைவலைகள்-79.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-78.
வலிப்போக்கன்
ஆய்த எழுத்து
Puthiyamaadhavi Sankaran