குறிச்சொல்
புனைவுகள்
புனைவுகள்புனைவுகள் 

முதுமை
அகத்தீ
இருளாய் ஒளிர்வது
ஈரோடு கதிர்
கேள்வி/பதில்
ராஜா சந்திரசேகர்
ஒன்றினால்….
மணிச்சிரல்
யாதுமாரோ...!
ஈரோடு கதிர்
அந்த அறையில்...
ராஜா சந்திரசேகர்
வழிப்போக்கன்
ராஜா சந்திரசேகர்
பார்வதீ
Puthiyamaadhavi Sankaran
வானவில்
Sridhar Narayanan
தலைவாழை
பரிவை சே.குமார்