குறிச்சொல்
புனைவுகள்
புனைவுகள்புனைவுகள் 

தடம் இதழில் தி பரமேசுவரி கவிதை
தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்
அதிகாலை கனவு-20.
வலிப்போக்கன்
கம்பனின் கவிதையியல்
முனைவர் நா.இளங்கோ
மகாத்மா! மன்னிப்பாயா?
முனைவர் நா.இளங்கோ
மகாத்மா! மன்னிப்பாயா?
முனைவர் நா.இளங்கோ
வேற்றுமை அணி!
அருணா செல்வம்
செல்லமே!!
மகிழ்நிறை
யார் இந்து?
உதய சங்கர்
அதிகாலை கனவு-19.
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-18.
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-17.
வலிப்போக்கன்
Root Cause – Ladies Fingers
மணிச்சிரல்
Root Cause – Ghost Rider
மணிச்சிரல்
அதிகாலை கனவு-15.
வலிப்போக்கன்
சொல்லிவிடாதே
பார்வையற்றவன்
ஆனந்த தேன்மாரி
ஜா.முஹையத்தீன் பாட்ஷா
உள்ளே இருக்கிறேன்
பார்வையற்றவன்