குறிச்சொல்
புனைவுகள்
புனைவுகள்புனைவுகள் 

உயிர்
ராஜா சந்திரசேகர்
தூத்துக்குடியில்....
முத்துக்கண்ணு
உங்களைக் கொல்லவேண்டும்
ராஜா சந்திரசேகர்
தெரியவில்லை
ராஜா சந்திரசேகர்
எல்லை இல்லை
முத்துக்கண்ணு
மாறவில்லை.
முத்துக்கண்ணு
தயை செய்..!!!
Ananthi (அன்புடன் ஆனந்தி)
ஊடாடி
முத்துக்கண்ணு
முறிச்சது!
முத்துக்கண்ணு
கொட்டையானேன்!
முத்துக்கண்ணு
கூடாது.
முத்துக்கண்ணு
கோண கழி
முத்துக்கண்ணு
போனான்....
முத்துக்கண்ணு
உறிஞ்சும்!
முத்துக்கண்ணு
புதுக்கவிதை நீ..!!!
Ananthi (அன்புடன் ஆனந்தி)
கவிதையாய் வாழ..!!!
Ananthi (அன்புடன் ஆனந்தி)
நடுவில்
ராஜா சந்திரசேகர்
வரைந்த வானவில்
ராஜா சந்திரசேகர்
இல்லை!
முத்துக்கண்ணு
பயணித்தல்
ராஜா சந்திரசேகர்
போன இடம் தெரியல........
முத்துக்கண்ணு