குறிச்சொல்
அனுபவம்
அனுபவம்அனுபவம் 

காலா!
சென்னை பித்தன்
தைரியமாக சொல் நீ மனிதன் தானா...?
திண்டுக்கல் தனபாலன்
தைரியமாக சொல் நீ மனிதன் தானா...?
திண்டுக்கல் தனபாலன்
தைரியமாக சொல் நீ மனிதன் தானா...?
திண்டுக்கல் தனபாலன்
ரிவால்வர் ரீட்டா!
சென்னை பித்தன்
பதிலில்லா அழைப்புகள்
கார்த்திக் சரவணன்
என்ன நடந்தது?...
சென்னை பித்தன்
என்ன நடந்தது?...
சென்னை பித்தன்