குறிச்சொல்
அனுபவம்
அனுபவம்அனுபவம் 

நினைவலைகள்-50.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-49.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-48.
வலிப்போக்கன்
கிராமத்தோடு புதைக்கப்பட்டவை....
கவிதை வீதி... // சௌந்தர் //
நினைவலைகள்-47
வலிப்போக்கன்
ஜனவரி 14, 1991
தேன்மதுரத்தமிழ் கிரேஸ்
நினைவலைகள்-46.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-45.
வலிப்போக்கன்