குறிச்சொல்
அரசியல்
அரசியல்அரசியல் 

நினைவலைகள்-92.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-92.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-91.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-91.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-90.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-90.
வலிப்போக்கன்
இன்றைய தேர்தல் காமெடிகள்!
கிருஷ்ண மூர்த்தி S
தேசம் சுடுகாடு ஆவது நன்றோ...?
திண்டுக்கல் தனபாலன்
நினைவலைகள்-90.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-90.
வலிப்போக்கன்
தேர்தல் அலப்பறைகள்! #1
கிருஷ்ண மூர்த்தி S