குறிச்சொல்
அரசியல�
அரசியல்அரசியல் 

அதிகாரம் அழிந்தே போகும்
கோவை எம் தங்கவேல்
சாவுக்கு சவ வண்டியா?
"கருவெளி" ராச.மகேந்திரன்
சாவுக்கு சவ வண்டியா?
"கருவெளி" ராச.மகேந்திரன்
மரணதேவதை
Puthiyamaadhavi Sankaran
சர்க்கஸ்
அமிர்தா
வாசகர் விருப்பம் – வெற்றி
"கருவெளி" ராச.மகேந்திரன்
வாசகர் விருப்பம் – தன்மானம்
"கருவெளி" ராச.மகேந்திரன்