குறிச்சொல்
அரசியல�
அரசியல்அரசியல் 

நினைவலைகள்-64.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-64.
வலிப்போக்கன்
மதுபாலா ….
vimarisanam - kavirimainthan
நினைவலைகள்-63.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-63.
வலிப்போக்கன்
எல்லா பணத்தையும் எடு...!
திண்டுக்கல் தனபாலன்
நினைவலைகள்-62.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-62.
வலிப்போக்கன்
நீங்க மொத அமைச்சரானால்...?!
திண்டுக்கல் தனபாலன்
ராவண விழா
காலப் பறவை
நினைவலைகள்-61.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-61.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-60.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-60.
வலிப்போக்கன்