குறிச்சொல்
இசை
இசைஇசை 

சர்வைவா!
சின்னப்பயல்
Its complicated’
சின்னப்பயல்
போதை வந்த போது புத்தி இல்லையே...
திண்டுக்கல் தனபாலன்
தைரியமாக சொல் நீ மனிதன் தானா...?
திண்டுக்கல் தனபாலன்
தைரியமாக சொல் நீ மனிதன் தானா...?
திண்டுக்கல் தனபாலன்
தைரியமாக சொல் நீ மனிதன் தானா...?
திண்டுக்கல் தனபாலன்
இசை
சென்னை பித்தன்