குறிச்சொல்
கலை
கலைகலை 

மேகத்தின் அழகிய தோற்றம் – புகைப்படம்
தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்