குறிச்சொல்
resources.php
நகைச்சுவைநகைச்சுவை 

டிசைன் அப்படி
கோவை எம் தங்கவேல்
நஷ்டமே இல்லாத வியாபாரம்
கோவை எம் தங்கவேல்