குறிச்சொல்
நகைச்சுவை
நகைச்சுவைநகைச்சுவை 

பிக்பாஸ் கமலின் நியாயம்
கோவை எம் தங்கவேல்