குறிச்சொல்
வீடு-ஊர்-வாழ்விடம்-பிரக்ஞை-ஆன்மா-

      இந்தக் குறிச்சொல் சார்ந்த இடுகைகள்      
      இடுகைகள் இல்லை      
 
தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்
இதே குறிச்சொல் : வீடு-ஊர்-வாழ்விடம்-பிரக்ஞை-ஆன்மா-
பிற தளங்களில்


குறிச்சொற்கள்