குறிச்சொல்
யுதிஷ்டிரன்

      இந்தக் குறிச்சொல் சார்ந்த இடுகைகள்      
Manki! | Shanti-Parva-Section-177 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 04) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Vodhya! | Shanti-Parva-Section-178 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 05) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Kasyapa! | Shanti-Parva-Section-180 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 07) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Ajagara vow! | Shanti-Parva-Section-179 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 06) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Karma! | Shanti-Parva-Section-181 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 08) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The origin of earth! | Shanti-Parva-Section-183 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 10) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Theory of origin! | Shanti-Parva-Section-182 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 09) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Five elements theory! | Shanti-Parva-Section-184 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 11) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Physiology! | Shanti-Parva-Section-185 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 12) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Where is life? | Shanti-Parva-Section-185 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 13) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The soul! | Shanti-Parva-Section-187 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 14) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
 
தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்
இதே குறிச்சொல் : யுதிஷ்டிரன்
பிற தளங்களில்


குறிச்சொற்கள்