குறிச்சொல்
மோக்ஷதர்மம்

      இந்தக் குறிச்சொல் சார்ந்த இடுகைகள்      
Physiology! | Shanti-Parva-Section-185 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 12) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Where is life? | Shanti-Parva-Section-185 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 13) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The soul! | Shanti-Parva-Section-187 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 14) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The distinction between varnas! | Shanti-Parva-Section-187 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 15) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The characteristics of varnas! | Shanti-Parva-Section-189 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 16) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The earth is the progenitrix! | Shanti-Parva-Section-190 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 17) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The duties of modes of life! | Shanti-Parva-Section-191 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 18) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
 
தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்
இதே குறிச்சொல் : மோக்ஷதர்மம்
பிற தளங்களில்


குறிச்சொற்கள்