குறிச்சொல்
பொதுத்தமிழ்

      இந்தக் குறிச்சொல் சார்ந்த இடுகைகள்      

இயற்கையெழில் முதலாக ஆராய்ச்சி ஈறாகப் பதினாறு பகுதிகளாகக் கவிதைகள் இடம் பெற்றுள்ள நூல். ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
“நெடு நல்வாடை“ நூலின் ஆசிரியர் ஔவையார் கபிலர் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
“மாட்சி“ இலக்கணகுறிப்பு பண்புப் பெயர் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
“தூதுவளை“ பற்றிய வேறு பெயர்களில் தவறானவை தூதுளை சிங்கவல்லி ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம் என்பது, அந்த நாட்டு மக்கள் பெற்றிருக்கும் கல்வி, அறிவாற்றல் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
தில்லையடி வள்ளியம்மை பற்றிய கூற்று ஆராய்க (1) காலம் - 1898 முதல் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கீழ்கண்டவற்றில் தவறான பொருத்தம் நூல் / பெரும்பிரிவு / சிறுபிரிவு / பாடல்கள் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கீழ்கண்டவற்றில் தவறான பொருத்தம் தமிழில் தோன்றிய ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
தமிழ்நாட்டில் தமிழ் புலவர் ஒருவர் இல்லையெனும் வசை நீங்க வந்து தோன்றியவர் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
செந்தமிழைச் செந்தமிழாக காண விரும்பியவர் பாரதிதாசன் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வீரமா முனிவர் தமிழ்நாட்டில் சமயபணி ஆற்றிய ஆண்டுகள் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பொருத்துக (1) வாழ்க்கை (a) இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை (2) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
”சின்னச்சீறா” என்ற நூலை எழுதியவர் உமறுப்புலவர் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பொருத்துக 1. புணர்தலும், புணர்தல் நிமித்தமும் - (a) பாலை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

 
தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்
இதே குறிச்சொல் : பொதுத்தமிழ்
பிற தளங்களில்


குறிச்சொற்கள்