குறிச்சொல்
பிருஹஸ்பதி

      இந்தக் குறிச்சொல் சார்ந்த இடுகைகள்      
The Karma Theory! | Shanti-Parva-Section-202 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 29) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The fruits of acts! | Shanti-Parva-Section-203 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 30) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Spiritual sense! | Shanti-Parva-Section-204 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 31) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Supreme Brahma! | Shanti-Parva-Section-205 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 32) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Abstention from acts! | Shanti-Parva-Section-206 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 33) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
 
தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்
இதே குறிச்சொல் : பிருஹஸ்பதி
பிற தளங்களில்


குறிச்சொற்கள்