குறிச்சொல்
பராசரர்

      இந்தக் குறிச்சொல் சார்ந்த இடுகைகள்      
Being a righteous person is desirable! | Shanti-Parva-Section-293 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 120)(பராசர கீதை - ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The duties of varnas! | Shanti-Parva-Section-294 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 121)(பராசர கீதை - 4) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Desire, wrath and cupidity! | Shanti-Parva-Section-295 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் பர்வம் - 122) (பராசர கீதை - ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Penance! | Shanti-Parva-Section-296 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 123) (பராசர கீதை - 6) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Varna, Gotra Differences! | Shanti-Parva-Section-297 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 124) (பராசர கீதை - 7) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The superiority of being a human! | Shanti-Parva-Section-298 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 125) (பராசர கீதை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The means leading to emancipation! | Shanti-Parva-Section-299 | Mahabharata In Tamil (மோக்ஷதர்மம் - 126) (பராசர கீதை - ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
 
தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்
இதே குறிச்சொல் : பராசரர்
பிற தளங்களில்


குறிச்சொற்கள்