குறிச்சொல்
நாள்தோறும் விலையேற்றம் கண்டு கொள்ளாத அரசு

      இந்தக் குறிச்சொல் சார்ந்த இடுகைகள்      
      இடுகைகள் இல்லை      
 
தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்
இதே குறிச்சொல் : நாள்தோறும் விலையேற்றம் கண்டு கொள்ளாத அரசு
பிற தளங்களில்


குறிச்சொற்கள்