குறிச்சொல்
கிருஷ்ணன்

      இந்தக் குறிச்சொல் சார்ந்த இடுகைகள்      

The embrace of Dhritarashtra! | Stri-Parva-Section-12 | Mahabharata In Tamil (ஜலப்ரதானிக பர்வம் - 12) [ஸ்திரீ பர்வம் - ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Dhritarashtra wrathfree! | Stri-Parva-Section-13 | Mahabharata In Tamil (ஜலப்ரதானிக பர்வம் - 13) [ஸ்திரீ பர்வம் - 04] ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Gandhari's lamentation unto Krishna! | Stri-Parva-Section-16 | Mahabharata In Tamil (ஜலப்ரதானிக பர்வம் - 16) [ஸ்திரீ பர்வம் - ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
The state of Bhanumathi! | Stri-Parva-Section-17 | Mahabharata In Tamil (ஜலப்ரதானிக பர்வம் - 17) [ஸ்திரீ பர்வம் - ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Gandhari beheld Duhshasana! | Stri-Parva-Section-18 | Mahabharata In Tamil (ஸ்திரீவிலாப பர்வம் - 03) [ஸ்திரீ பர்வம் - 09] ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Lamentation of Gandhari for her sons! | Stri-Parva-Section-19 | Mahabharata In Tamil (ஸ்திரீவிலாப பர்வம் - 04) [ஸ்திரீ ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Uttara's piteous lament! | Stri-Parva-Section-20 | Mahabharata In Tamil (ஸ்திரீவிலாப பர்வம் - 05) [ஸ்திரீ பர்வம் - 11] ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Creatures dragging Jayadratha's body to jungle! | Stri-Parva-Section-22 | Mahabharata In Tamil (ஸ்திரீவிலாப பர்வம் - 07) [ஸ்திரீ ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Carnivorous creatures fed the body of Karna! | Stri-Parva-Section-21 | Mahabharata In Tamil (ஸ்திரீவிலாப பர்வம் - 06) ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
(விடியோவை பார்க்க படத்தை சொடுக்கவும்) ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ...ஒரு சிறிய ஸ்லைடு ஷோ  ...மேலும் வாசிக்க
1 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Jackals dragged Drona's feet! | Stri-Parva-Section-23 | Mahabharata In Tamil (ஸ்திரீவிலாப பர்வம் - 08) [ஸ்திரீ பர்வம் - ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
I fear Shakuni! | Stri-Parva-Section-24 | Mahabharata In Tamil (ஸ்திரீவிலாப பர்வம் - 09) [ஸ்திரீ பர்வம் - 15] ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Gandhari cursed Krishna! | Stri-Parva-Section-25 | Mahabharata In Tamil (ஸ்திரீவிலாப பர்வம் - 10) [ஸ்திரீ பர்வம் - 11] ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

 
தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்
இதே குறிச்சொல் : கிருஷ்ணன்
பிற தளங்களில்


குறிச்சொற்கள்