குறிச்சொல்
கிராம தெய்வக் கோலங்கள்

      இந்தக் குறிச்சொல் சார்ந்த இடுகைகள்      
கிராமதெய்வக் கோலங்கள். சோலை ஆண்டவர் புரவி கோலம். நேர்ப்புள்ளி 13 - 13 வரிசை. ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கிராமதெய்வக் கோலங்கள். முனியையா அரிவாள் கோலம். நேர்ப்புள்ளி 13 - 7  வரிசை. 7 வரை. ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கிராமதெய்வக் கோலங்கள். கருப்பர் ஆணிப்பாதுகைக் கோலம். நேர்ப்புள்ளி 12 - 4 வரிசை. 4 புள்ளி ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கிராமதெய்வக் கோலங்கள். சுடலை மாடசாமி கோட்டை வேட்டைக்கோலம். இடைப்புள்ளி 11 - 6. ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கிராமதெய்வக் கோலங்கள். பழமுதிர்சோலை ராக்காயி சுனை கோலம். நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை. ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கிராமதெய்வக் கோலங்கள். சப்த கன்னிமார் கோலம், நேர்ப்புள்ளி 15 -9 வரிசை. ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கிராமதெய்வக் கோலங்கள். காளியம்மா கபாலமாலை கோலம். இடைப்புள்ளி 11 - 6. ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
 
தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்
இதே குறிச்சொல் : கிராம தெய்வக் கோலங்கள்
பிற தளங்களில்


குறிச்சொற்கள்