குறிச்சொல்
கவிதை

      இந்தக் குறிச்சொல் சார்ந்த இடுகைகள்      

வாய் மணக்க வாழவென்று பொங்கல் வைக்கிறோம் ! கொத்தமங்கலம் சுப்பு  40-களில் விகடனில் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பேச்சுத் துணை ------- வீட்டுக்குள் இருந்து பேசிய பின்பு வாசலுக்கு வந்து தொடரும் பேச்சு வாசலில் இருந்து பேசிய பின்பு வீதிக்கு ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பந்து முகங்கள் -------- ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனையோ முகங்கள் ஏதோ சில முகங்கள் திரும்பிப் பார்க்கச் சொல்லும் எப்போதோ பழகிய அந்த முகங்களா ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பொங்கல் வாழ்த்து  பாரதிதாசன்  1951 -இல் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஊரார் தம் பசி தீர்க்க உழைத்த நல்ல           உயர் உழவர் தினம் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஊரார் தம் பசி தீர்க்க உழைத்த நல்ல           உயர் உழவர் தினம் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
எழுதா டைரியின் பக்கத்தில் எதைச் சொல்லவோ சருகாகிக் கிடக்கிறது ஜோடி மல்லி வெள்ளையென ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
எழுதா டைரியின் பக்கத்தில் எதைச் சொல்லவோ சருகாகிக் கிடக்கிறது ஜோடி மல்லி வெள்ளையென ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மாறிவிட்டாயென்ற கேள்வியைத்தான் மாறாமல் எதிர்கொள்கிறேன் ஒவ்வொருமுறையும்    ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மாறிவிட்டாயென்ற கேள்வியைத்தான் மாறாமல் எதிர்கொள்கிறேன் ஒவ்வொருமுறையும்    ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இங்கிருந்து கிளம்புவதாகச் சொல்கின்ற கையசைப்பு காட்டிக் கொடுக்கும் நிமிடங்களின் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இங்கிருந்து கிளம்புவதாகச் சொல்கின்ற கையசைப்பு காட்டிக் கொடுக்கும் நிமிடங்களின் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சொற்ப வெயிலை ஏற்கும்படி அடத்தோடு நுழைகிறது ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சொற்ப வெயிலை ஏற்கும்படி அடத்தோடு நுழைகிறது ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வயதான சத்திரம் சிமிண்டுத் தரையெல்லாம் சில்லு சில்லாய்ப் பெயர்ந்திருக்கும் ஓரச் சுவரெல்லாம் ஒருக்களித்துச் சாய்ந்திருக்கும் படிக்கட்டுக் கிறுக்கல்களும் பாதியாய்த்  தேய்ந்திருக்கும் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஜல்லிக்கட்டு ------ ஜல்லிக் கட்டு மையப் புள்ளிதான் காற்றும் நீரும் கவலை ஆனதும் காடும் வயலும் வீடாய் ஆனதும் ஊரும் நாடும் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வக்கிரம் நிறைந்த மனதின் வெயில் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கடைசி பார்வையாய் சுடர்விடுகிறது   ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
* குறியீடுகளால் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
* முழுப்பைத்தியத்தைப் போல் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
* சலிப்பூட்டுவதில் இருக்கும்   ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
என்னவெல்லாம் நடக்கிறது என்னவெல்லாமோதான் நடக்கின்றன ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
யாருக்காகவும் எதன்பொருட்டும் யாரும் சாகாதீர்கள் யாருக்காகவும் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வெறிச்சோடிய தெருவில் நாய் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இரவின் நீளத்தை அளந்து சொல்லென யார் தூண்டியிருக்கக் கூடும் தொடக்கப் புள்ளி ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நீயும் நானும் இமை தீண்டும் நேரம் வாழும் காலம் அழகாகும்... புல் மீது வழியும் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
போராடு நண்பா! புது விதிகளை மாற்றி போராடு வலி தாங்கு தோழா! வரும் தடைகள் தாக்கு வேரோடு ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
போராடு நண்பா! புது விதிகளை மாற்றி போராடு வலி தாங்கு தோழா! வரும் தடைகள் தாக்கு வேரோடு ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
போராடு நண்பா! புது விதிகளை மாற்றி போராடு வலி தாங்கு தோழா! வரும் தடைகள் தாக்கு வேரோடு ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இன்றும் பார்வையுள்ள இரண்டு கண்கள் இக்கணம் வரை மூச்சுவிட்டிழுக்கிற ஒரு மூக்கு ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மயங்கிக் கிடக்கிறான் கழுத்தில் சின்னஞ்சிறு கீறல் கடந்து நடக்கிறவர்கள் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  

 
தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்
இதே குறிச்சொல் : கவிதை
பிற தளங்களில்


குறிச்சொற்கள்