குறிச்சொல்
கல்-உளி-சுத்தியல்-செதுக்கு-மண்டை-வெடித்து-கல்குவாரி

      இந்தக் குறிச்சொல் சார்ந்த இடுகைகள்      
      இடுகைகள் இல்லை      
 
தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்
இதே குறிச்சொல் : கல்-உளி-சுத்தியல்-செதுக்கு-மண்டை-வெடித்து-கல்குவாரி
பிற தளங்களில்


குறிச்சொற்கள்