குறிச்சொல்
இரவு பகல் என்றில்லை ஓயாத கொசுத் தொல்லை

      இந்தக் குறிச்சொல் சார்ந்த இடுகைகள்      
      இடுகைகள் இல்லை      
 
தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்
இதே குறிச்சொல் : இரவு பகல் என்றில்லை ஓயாத கொசுத் தொல்லை
பிற தளங்களில்


குறிச்சொற்கள்