குறிச்சொல்
அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகும் உரிமை

      இந்தக் குறிச்சொல் சார்ந்த இடுகைகள்      
      இடுகைகள் இல்லை      
 
தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்
இதே குறிச்சொல் : அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகும் உரிமை
பிற தளங்களில்


குறிச்சொற்கள்