ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
வ.உ.சி, சுப்ரமணிய சிவா, பாரதியார் ஆகிய மூவரையும் இணைத்து அழகாக ஒரு ஃப்ரேமுக்குள் கொண்டு வந்த கப்பலோட்டிய தமிழன் திரைப்படத்தையும் மறக்க முடியாது. ...மேலும் வாசிக்க

வ.உ.சி, சுப்ரமணிய சிவா, பாரதியார் ஆகிய மூவரையும்
இணைத்து அழகாக ஒரு ஃப்ரேமுக்குள் கொண்டு வந்த
கப்பலோட்டிய தமிழன் திரைப்படத்தையும் மறக்க முடியாது.
இவர்களின் தியாகத்தையும் மறக்க முடியாது.
இந்த பாடலை கேட்கும்போதெல்லாம் துக்கம் பொங்கி
வருகிறது என்பது உண்மையே.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வ.உ.சி, சுப்ரமணிய சிவா, பாரதியார் ஆகிய மூவரையும் இணைத்து அழகாக ஒரு ஃப்ரேமுக்குள் கொண்டு வந்த கப்பலோட்டிய தமிழன் திரைப்படத்தையும் மறக்க முடியாது. ...மேலும் வாசிக்க

வ.உ.சி, சுப்ரமணிய சிவா, பாரதியார் ஆகிய மூவரையும்
இணைத்து அழகாக ஒரு ஃப்ரேமுக்குள் கொண்டு வந்த
கப்பலோட்டிய தமிழன் திரைப்படத்தையும் மறக்க முடியாது.
இவர்களின் தியாகத்தையும் மறக்க முடியாது.
இந்த பாடலை கேட்கும்போதெல்லாம் துக்கம் பொங்கி
வருகிறது என்பது உண்மையே.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
palottiya Thamizhan, a great movie that stirred deep emotions on patriotism. I saw this movie in Paragon ...மேலும் வாசிக்க

palottiya Thamizhan, a great movie that stirred deep emotions on patriotism. I saw this movie in Paragon Theater along with my wife and dad. When this song was shown, I too was moved to tears and at the end of the movie, I exited the cinema hall with a heavy heart. While we should thank Sivaji and the whole team for such wonderful patriotic films, we have to hang our heads in shame for the current sad state of affairs in India.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
palottiya Thamizhan, a great movie that stirred deep emotions on patriotism. I saw this movie in Paragon ...மேலும் வாசிக்க

palottiya Thamizhan, a great movie that stirred deep emotions on patriotism. I saw this movie in Paragon Theater along with my wife and dad. When this song was shown, I too was moved to tears and at the end of the movie, I exited the cinema hall with a heavy heart. While we should thank Sivaji and the whole team for such wonderful patriotic films, we have to hang our heads in shame for the current sad state of affairs in India.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க