ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
நன்றி செல்வராஜன். படங்களை பார்த்தேன்.. இந்தச் சிறுவன் அபூர்வப் பிறவி தான். எதிர்காலத்தில் சரித்திரம் படைப்பான். . -வாழ்த்துகளுடன், காவிரிமைந்தன் ...மேலும் வாசிக்க


நன்றி செல்வராஜன்.

படங்களை பார்த்தேன்.. இந்தச் சிறுவன்
அபூர்வப் பிறவி தான். எதிர்காலத்தில்
சரித்திரம் படைப்பான்.

.
-வாழ்த்துகளுடன்,
காவிரிமைந்தன்


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நன்றி செல்வராஜன். படங்களை பார்த்தேன்.. இந்தச் சிறுவன் அபூர்வப் பிறவி தான். எதிர்காலத்தில் சரித்திரம் படைப்பான். . -வாழ்த்துகளுடன், காவிரிமைந்தன் ...மேலும் வாசிக்க


நன்றி செல்வராஜன்.

படங்களை பார்த்தேன்.. இந்தச் சிறுவன்
அபூர்வப் பிறவி தான். எதிர்காலத்தில்
சரித்திரம் படைப்பான்.

.
-வாழ்த்துகளுடன்,
காவிரிமைந்தன்


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அய்யா ..! இந்த குழந்தையின் பெயர் Syed Arat Hosseini என்பதாகும் இவர் அக்டொபர் 10 — 2013 ல் ...மேலும் வாசிக்க

அய்யா ..! இந்த குழந்தையின் பெயர் Syed Arat Hosseini என்பதாகும் இவர் அக்டொபர் 10 — 2013 ல் பிறந்தவர் ஈரானிய நாட்டை சேர்ந்தவர் .. இவர் ஜிம்னாட்டிக்ஸ் மற்றும் அக்ரோபாட்டிக்ஸ் போன்றவற்றில் தனது தந்தையால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டவர் .. அவரைப்பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ள :–
http://arat.parsonline.com/en/who-arat-is
https://www.instagram.com/arat.gym/?hl=en


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அய்யா ..! இந்த குழந்தையின் பெயர் Syed Arat Hosseini என்பதாகும் இவர் அக்டொபர் 10 — 2013 ல் ...மேலும் வாசிக்க

அய்யா ..! இந்த குழந்தையின் பெயர் Syed Arat Hosseini என்பதாகும் இவர் அக்டொபர் 10 — 2013 ல் பிறந்தவர் ஈரானிய நாட்டை சேர்ந்தவர் .. இவர் ஜிம்னாட்டிக்ஸ் மற்றும் அக்ரோபாட்டிக்ஸ் போன்றவற்றில் தனது தந்தையால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டவர் .. அவரைப்பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ள :–
http://arat.parsonline.com/en/who-arat-is
https://www.instagram.com/arat.gym/?hl=en


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க