ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
[…] பகுதி-1 – மறக்க முடியாத – சூலூரும் – வ… […]மேலும் வாசிக்க

[…] பகுதி-1 – மறக்க முடியாத – சூலூரும் – வ… […]


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
[…] பகுதி-1 – மறக்க முடியாத – சூலூரும் – வ… […]மேலும் வாசிக்க

[…] பகுதி-1 – மறக்க முடியாத – சூலூரும் – வ… […]


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
When I was in High School In Thiruvarur, I used to visit my auntie’s house on week ends. ...மேலும் வாசிக்க

When I was in High School In Thiruvarur, I used to visit my auntie’s house on week ends. She had a great collection of the then famous authors. I recall having read a novel by Vai Mu Kodhainayagi Ammal. There was one author Dr Lakshmi of South Africa who wrote Arakku Maligai. Of course, I was a regular reader of Kalkandu. Quite a few of Devan’s stories were a big draw then – Mr Vedantam, Thupparium Sambu. Devan’s Justice Jagannathan was another favorite of mine as the court room dramas resembled like Perry Mason’s. Somehow never heard of Arani kuppuswamy Mudaliar’s novels! Of course, it was a craze to read the weekly episodes of Ponniyin Selvan by Kalki and the pictures of the famous characters of this novel were great attractions. After my SSLC, I was engrossed with Akilan’s “Pavai Villakku’ in Kalki weekly. Then I was attracted to English novels ‘The Betsy’, followed by Arthur Hailey’s stories – a good lot of learning on various industries – Airports, Hotels, Hospitals and what not. I could access these English books from the Easwari Lending Library in Royapettah (Wonder if it still exists},


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
When I was in High School In Thiruvarur, I used to visit my auntie’s house on week ends. ...மேலும் வாசிக்க

When I was in High School In Thiruvarur, I used to visit my auntie’s house on week ends. She had a great collection of the then famous authors. I recall having read a novel by Vai Mu Kodhainayagi Ammal. There was one author Dr Lakshmi of South Africa who wrote Arakku Maligai. Of course, I was a regular reader of Kalkandu. Quite a few of Devan’s stories were a big draw then – Mr Vedantam, Thupparium Sambu. Devan’s Justice Jagannathan was another favorite of mine as the court room dramas resembled like Perry Mason’s. Somehow never heard of Arani kuppuswamy Mudaliar’s novels! Of course, it was a craze to read the weekly episodes of Ponniyin Selvan by Kalki and the pictures of the famous characters of this novel were great attractions. After my SSLC, I was engrossed with Akilan’s “Pavai Villakku’ in Kalki weekly. Then I was attracted to English novels ‘The Betsy’, followed by Arthur Hailey’s stories – a good lot of learning on various industries – Airports, Hotels, Hospitals and what not. I could access these English books from the Easwari Lending Library in Royapettah (Wonder if it still exists},


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஆரணி குப்புசாமி முதலியார் நாவல்கள் படித்ததில்லை. வடுவூர் துரைசாமி ஐயங்கார் நாவல் ஒரு சில ஓரிரு வருடங்களுக்கு முன்பு படித்தேன். ரசிக்க முடியும். ...மேலும் வாசிக்க

ஆரணி குப்புசாமி முதலியார் நாவல்கள் படித்ததில்லை.

வடுவூர் துரைசாமி ஐயங்கார் நாவல் ஒரு சில ஓரிரு வருடங்களுக்கு முன்பு படித்தேன். ரசிக்க முடியும். அவருடைய நாவல்களை அல்லயன்ஸ் கம்பெனி வெளியிட்டிருக்கிறது (சமீபத்தில்)

நானும் 6வது படித்தபோது, எங்கள் சிற்றூரின் லைப்ரரியில் பழியாகக் கிடந்து நிறைய நாவல்கள் படித்தது (தேவன் உள்பட) நினைவுக்கு வருகிறது.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஆரணி குப்புசாமி முதலியார் நாவல்கள் படித்ததில்லை. வடுவூர் துரைசாமி ஐயங்கார் நாவல் ஒரு சில ஓரிரு வருடங்களுக்கு முன்பு படித்தேன். ரசிக்க முடியும். ...மேலும் வாசிக்க

ஆரணி குப்புசாமி முதலியார் நாவல்கள் படித்ததில்லை.

வடுவூர் துரைசாமி ஐயங்கார் நாவல் ஒரு சில ஓரிரு வருடங்களுக்கு முன்பு படித்தேன். ரசிக்க முடியும். அவருடைய நாவல்களை அல்லயன்ஸ் கம்பெனி வெளியிட்டிருக்கிறது (சமீபத்தில்)

நானும் 6வது படித்தபோது, எங்கள் சிற்றூரின் லைப்ரரியில் பழியாகக் கிடந்து நிறைய நாவல்கள் படித்தது (தேவன் உள்பட) நினைவுக்கு வருகிறது.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க