ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
நான் 19 ம் தேதி செல்கிறேன்..தகவலுக்கு நன்றிமேலும் வாசிக்க

நான் 19 ம் தேதி செல்கிறேன்..தகவலுக்கு நன்றி


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நான் 19 ம் தேதி செல்கிறேன்..தகவலுக்கு நன்றிமேலும் வாசிக்க

நான் 19 ம் தேதி செல்கிறேன்..தகவலுக்கு நன்றி


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வீடியோவை பார்த்துட்டு வயிர்றேரிசலாக இருந்தது ,,,நம் சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்தின் கதியையும் நினைத்து பார்த்தேன். இந்தியாவில் திட்ட்ங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதிக்கு குறைவில்லை ...மேலும் வாசிக்க

வீடியோவை பார்த்துட்டு வயிர்றேரிசலாக இருந்தது ,,,நம் சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்தின் கதியையும் நினைத்து பார்த்தேன். இந்தியாவில் திட்ட்ங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதிக்கு குறைவில்லை . அந்த நிதி நேர்மையாக செலவழிக்கப் பட் டால் நம் தேசமும் எங்கோ சென்று இருக்கும் . திட்டத்துக்காக ஒதுக்கப் பட்ட நிதி 20% கூட அதற்காக செலவழிக்கப் படுவதில்லை. எப்பொழுது நாம் நேர்மை உள்ளவர்களாக மாறுவோம் .


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வீடியோவை பார்த்துட்டு வயிர்றேரிசலாக இருந்தது ,,,நம் சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்தின் கதியையும் நினைத்து பார்த்தேன். இந்தியாவில் திட்ட்ங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதிக்கு குறைவில்லை ...மேலும் வாசிக்க

வீடியோவை பார்த்துட்டு வயிர்றேரிசலாக இருந்தது ,,,நம் சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்தின் கதியையும் நினைத்து பார்த்தேன். இந்தியாவில் திட்ட்ங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதிக்கு குறைவில்லை . அந்த நிதி நேர்மையாக செலவழிக்கப் பட் டால் நம் தேசமும் எங்கோ சென்று இருக்கும் . திட்டத்துக்காக ஒதுக்கப் பட்ட நிதி 20% கூட அதற்காக செலவழிக்கப் படுவதில்லை. எப்பொழுது நாம் நேர்மை உள்ளவர்களாக மாறுவோம் .


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க