ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
Really, Feeling very much handicapped. Imparity is so high in this nation. Even in US, there are homeless but ...மேலும் வாசிக்க

Really, Feeling very much handicapped.
Imparity is so high in this nation. Even in US, there are homeless but they get shelter at community center.
OMG, the kids at these photos are innocent. they must be given proper food, shelter and education for their good future.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Really, Feeling very much handicapped. Imparity is so high in this nation. Even in US, there are homeless but ...மேலும் வாசிக்க

Really, Feeling very much handicapped.
Imparity is so high in this nation. Even in US, there are homeless but they get shelter at community center.
OMG, the kids at these photos are innocent. they must be given proper food, shelter and education for their good future.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
படங்கள் என்னவோ செய்கின்றன . குற்ற உணர்ச்சி ஏற்படுகிறது. நாம் என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்களேன் சார்.மேலும் வாசிக்க

படங்கள் என்னவோ செய்கின்றன .
குற்ற உணர்ச்சி ஏற்படுகிறது.
நாம் என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்களேன் சார்.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
படங்கள் என்னவோ செய்கின்றன . குற்ற உணர்ச்சி ஏற்படுகிறது. நாம் என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்களேன் சார்.மேலும் வாசிக்க

படங்கள் என்னவோ செய்கின்றன .
குற்ற உணர்ச்சி ஏற்படுகிறது.
நாம் என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்களேன் சார்.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க