ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
“எப்பொழுதும் போல” – vazhi mozhigirane.மேலும் வாசிக்க

“எப்பொழுதும் போல” – vazhi mozhigirane.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
“எப்பொழுதும் போல” – vazhi mozhigirane.மேலும் வாசிக்க

“எப்பொழுதும் போல” – vazhi mozhigirane.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நல்ல பக்குவமான சாமர்த்தியமான பதில் எப்பொழுதும் போலமேலும் வாசிக்க

நல்ல பக்குவமான சாமர்த்தியமான பதில் எப்பொழுதும் போல


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நல்ல பக்குவமான சாமர்த்தியமான பதில் எப்பொழுதும் போலமேலும் வாசிக்க

நல்ல பக்குவமான சாமர்த்தியமான பதில் எப்பொழுதும் போல


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இன்றில்லாவிட்டாலும் – உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி. அந்த அதிகாரியுடன் நான் சேர்ந்து இருக்கும் புகைப்படங்கள் இப்போதும் என் வசம் இருக்கின்றன. ...மேலும் வாசிக்க


இன்றில்லாவிட்டாலும் –

உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி.
அந்த அதிகாரியுடன் நான் சேர்ந்து இருக்கும் புகைப்படங்கள் இப்போதும் என் வசம் இருக்கின்றன.

அவற்றை பிரசுரிக்காததற்கு இரண்டு காரணங்கள்…

1) அவர் முழுப்பெயரையோ, புகைப்படத்தையோ – அவர் அனுமதியின்றி நான் பிரசுரம் செய்வது
முறையாக இருக்காது…

2) அது வெளியானால் – கூடவே என் படமும் வெளியாகி விடுமே…


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இன்றில்லாவிட்டாலும் – உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி. அந்த அதிகாரியுடன் நான் சேர்ந்து இருக்கும் புகைப்படங்கள் இப்போதும் என் வசம் இருக்கின்றன. ...மேலும் வாசிக்க


இன்றில்லாவிட்டாலும் –

உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி.
அந்த அதிகாரியுடன் நான் சேர்ந்து இருக்கும் புகைப்படங்கள் இப்போதும் என் வசம் இருக்கின்றன.

அவற்றை பிரசுரிக்காததற்கு இரண்டு காரணங்கள்…

1) அவர் முழுப்பெயரையோ, புகைப்படத்தையோ – அவர் அனுமதியின்றி நான் பிரசுரம் செய்வது
முறையாக இருக்காது…

2) அது வெளியானால் – கூடவே என் படமும் வெளியாகி விடுமே…


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மிக சிறப்பான ஒரு அனுபவம். இந்த எழுத்துக்களை படிக்கும் பொது நானும் என்னவோ அந்த ஏற்பாட்டு குழுவில் இருப்பதைப் போல் உணர்ந்தேன். ஒரு சின்ன ஆசை. ...மேலும் வாசிக்க

மிக சிறப்பான ஒரு அனுபவம். இந்த எழுத்துக்களை படிக்கும் பொது நானும் என்னவோ அந்த ஏற்பாட்டு குழுவில் இருப்பதைப் போல் உணர்ந்தேன். ஒரு சின்ன ஆசை. அந்த அதிகாரியின் (RKC sir) புகைப்படம் ஒன்று பிரசுரித்திருந்தால் சிறப்பு.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மிக சிறப்பான ஒரு அனுபவம். இந்த எழுத்துக்களை படிக்கும் பொது நானும் என்னவோ அந்த ஏற்பாட்டு குழுவில் இருப்பதைப் போல் உணர்ந்தேன். ஒரு சின்ன ஆசை. ...மேலும் வாசிக்க

மிக சிறப்பான ஒரு அனுபவம். இந்த எழுத்துக்களை படிக்கும் பொது நானும் என்னவோ அந்த ஏற்பாட்டு குழுவில் இருப்பதைப் போல் உணர்ந்தேன். ஒரு சின்ன ஆசை. அந்த அதிகாரியின் (RKC sir) புகைப்படம் ஒன்று பிரசுரித்திருந்தால் சிறப்பு.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நன்றி கண்பத் – நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகாவது தரிசனம் தந்தமைக்கு….! . -வாழ்த்துகளுடன், காவிரிமைந்தன்மேலும் வாசிக்க


நன்றி கண்பத் –

நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகாவது தரிசனம் தந்தமைக்கு….!

.
-வாழ்த்துகளுடன்,
காவிரிமைந்தன்


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நன்றி கண்பத் – நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகாவது தரிசனம் தந்தமைக்கு….! . -வாழ்த்துகளுடன், காவிரிமைந்தன்மேலும் வாசிக்க


நன்றி கண்பத் –

நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகாவது தரிசனம் தந்தமைக்கு….!

.
-வாழ்த்துகளுடன்,
காவிரிமைந்தன்


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
முதலில் உங்களுக்கு என் சல்யூட் மற்றும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.இவ்வளவு அருமையான பதிவை கொடுத்தமைக்கு.மேலும் வாசிக்க

முதலில் உங்களுக்கு என் சல்யூட் மற்றும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.இவ்வளவு அருமையான பதிவை கொடுத்தமைக்கு.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
முதலில் உங்களுக்கு என் சல்யூட் மற்றும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.இவ்வளவு அருமையான பதிவை கொடுத்தமைக்கு.மேலும் வாசிக்க

முதலில் உங்களுக்கு என் சல்யூட் மற்றும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.இவ்வளவு அருமையான பதிவை கொடுத்தமைக்கு.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
உங்கள் அனுபவத்தை அற்புதமாக வர்ணித்திருக்கிறீர்கள். நல்ல அனுபவம் – உங்களுக்கும், எங்களுக்கும். மேலும் வாசிக்க

உங்கள் அனுபவத்தை அற்புதமாக வர்ணித்திருக்கிறீர்கள்.
நல்ல அனுபவம் – உங்களுக்கும், எங்களுக்கும்.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
உங்கள் அனுபவத்தை அற்புதமாக வர்ணித்திருக்கிறீர்கள். நல்ல அனுபவம் – உங்களுக்கும், எங்களுக்கும். மேலும் வாசிக்க

உங்கள் அனுபவத்தை அற்புதமாக வர்ணித்திருக்கிறீர்கள்.
நல்ல அனுபவம் – உங்களுக்கும், எங்களுக்கும்.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க