ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
அப்படியே இரண்டரை பில்லியன் மக்கள் கண்டு களித்த அமெரிக்க ஷேக் இசை பாருங்கள் ஷோக்காக இருக்கும்!மேலும் வாசிக்க

அப்படியே இரண்டரை பில்லியன் மக்கள் கண்டு களித்த அமெரிக்க ஷேக் இசை பாருங்கள் ஷோக்காக இருக்கும்!


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அப்படியே இரண்டரை பில்லியன் மக்கள் கண்டு களித்த அமெரிக்க ஷேக் இசை பாருங்கள் ஷோக்காக இருக்கும்!மேலும் வாசிக்க

அப்படியே இரண்டரை பில்லியன் மக்கள் கண்டு களித்த அமெரிக்க ஷேக் இசை பாருங்கள் ஷோக்காக இருக்கும்!


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
யார் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் பார்க்கணுமோ, அவங்க இதையெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க சார். அவங்க ஜாதி வெறி, மதவெறியேத்தற விஷயங்களை மட்டும் தான் ...மேலும் வாசிக்க

யார் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் பார்க்கணுமோ, அவங்க இதையெல்லாம்
பார்க்க மாட்டாங்க சார். அவங்க ஜாதி வெறி, மதவெறியேத்தற விஷயங்களை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க. துரத்தி துரத்தி வாட்சப்புல பகிர்ந்துப்பாங்க.
இங்க ஜனங்களை மாத்தறது ரொம்ப கஷ்டம் சார்.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
யார் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் பார்க்கணுமோ, அவங்க இதையெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க சார். அவங்க ஜாதி வெறி, மதவெறியேத்தற விஷயங்களை மட்டும் தான் ...மேலும் வாசிக்க

யார் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் பார்க்கணுமோ, அவங்க இதையெல்லாம்
பார்க்க மாட்டாங்க சார். அவங்க ஜாதி வெறி, மதவெறியேத்தற விஷயங்களை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க. துரத்தி துரத்தி வாட்சப்புல பகிர்ந்துப்பாங்க.
இங்க ஜனங்களை மாத்தறது ரொம்ப கஷ்டம் சார்.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
A very good selection. I have also seen personally at Puttaparthi, all religions get equal importance. People from ...மேலும் வாசிக்க

A very good selection.
I have also seen personally at Puttaparthi, all religions get equal importance.
People from all religions attend the Prayers.
As you say there can be only ONE God and any name suits him.
Nice Article.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
A very good selection. I have also seen personally at Puttaparthi, all religions get equal importance. People from ...மேலும் வாசிக்க

A very good selection.
I have also seen personally at Puttaparthi, all religions get equal importance.
People from all religions attend the Prayers.
As you say there can be only ONE God and any name suits him.
Nice Article.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க