ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
// அடுத்தபடியாக இப்போது …. ஒன்றரை ரூபாய் நேரடியாக மத்திய அரசின் கலால் வரியிலும், ( பிறகு மக்களுக்கு தெரியாமலே, மறைமுக daily price ...மேலும் வாசிக்க

// அடுத்தபடியாக இப்போது ….
ஒன்றரை ரூபாய் நேரடியாக மத்திய அரசின் கலால் வரியிலும்,

( பிறகு மக்களுக்கு தெரியாமலே, மறைமுக daily price -ல் அட்ஜஸ்ட்
செய்துகொள்ள வசதியாக )

ஒரு ரூபாய் எண்ணைக் கம்பெனிகளின்
மூலமும்….//

இந்த விஷயம் பேப்பர்களில் வந்ததாக தெரியவில்லையே சார் ?


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
// அடுத்தபடியாக இப்போது …. ஒன்றரை ரூபாய் நேரடியாக மத்திய அரசின் கலால் வரியிலும், ( பிறகு மக்களுக்கு தெரியாமலே, மறைமுக daily price ...மேலும் வாசிக்க

// அடுத்தபடியாக இப்போது ….
ஒன்றரை ரூபாய் நேரடியாக மத்திய அரசின் கலால் வரியிலும்,

( பிறகு மக்களுக்கு தெரியாமலே, மறைமுக daily price -ல் அட்ஜஸ்ட்
செய்துகொள்ள வசதியாக )

ஒரு ரூபாய் எண்ணைக் கம்பெனிகளின்
மூலமும்….//

இந்த விஷயம் பேப்பர்களில் வந்ததாக தெரியவில்லையே சார் ?


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க